.

KRAS NATURA2000

.

italiano
SLOVENSKO

.

.

.

JE MREŽE NATURA 2000

space

MESTA SIC-ZPS KRAS

space

SE PROJEKT “NAČRT RAVNANJA”

space

HABITATNI TIPI

space

RASTLINSKE VRSTE

space

ŽIVALSKE VRSTE

space

KDO SMO

space

SODELOVANJE

Dobrodošli na spletnih straneh, ki so namenjene skupni izdelavi načrta upravljanja območja Kras omrežja Natura 2000!

Natura 2000 je evropska strategija za ohranitev biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Varstvo naravne dediščine nepomeni več le predpisovanje omejitev za določeno ozemlje, temveč aktivno upravljanje, v katerem sodelujejo vsi, predvsem na območjih, kot je Kras, kjer so tradicionalne kmetijske dejavnosti oblikovale izjemno bogato ozemlje, ne samo na področju biotske raznovrstnosti, ampak tudi na področju zgodovine, kulture in tradicije.
Novo, koristno ravnovesje med človekom in okoljem, med ekonomskimi dejavnostmi in ohranjanjem narave ne predstavlja le naš cilj, ampak je naše najbolj učinkovito orodje upravljanja.
Z najboljšimi željami za uspešno delo
Claudio Violino
Odbornik za kmetijske, naravne in gozdne vire

 

Spletna stran želi podati informacije o projektu Natura 2000 in biotski raznovrstnosti območja, predvsem pa želi postati stičišče za izmenjavo predlogov, mnenj, zornih kotov o trenutnem in prihodnem upravljanju območja. Pravo odprto gradbišče za skupno izdelavo naňrta upravljanja!
Načrt je namreč še vedno v pripravi; urejanje načrta izvaja Služba za varstvo naravnega okolja in favne Glavne direkcije za kmetijske, naravne in gozdne vire Dežele Furlanije Julijske krajine.

spaceinf

space

space

Postopek za skupno izdelavo načrta upravljanja območja Kras omrežja Natura 2000 je v polnem teku

Postopek sodelovanja za izdelavo načrta upravljanja območja Kras omrežja Natura 2000 je na polovici poti. Začel se je poleti leta 2009 s šestimi informativnimi srečanji, izvedel je dva delovna sklopa štirih načrtovalnih tematskih omizij in različne druge dejavnosti s ciljem, da bi v sodelovanju s prebivalstvom in drugimi subjekti, ki izvajajo dejavnosti na območju oblikoval učinkovit in skupen varstveni instrument.

Na strani, namenjeni sodelovanju, lahko dobite informacije o načrtu upravljanja in postopku v teku, ki bodo koristne za zagotovitev učinkovitega sodelovanja vseh zainteresiranih subjektov, obenem so objavljene povezave do poročil prvega delovnega sklopa načrtovalnih tematskih omizij z opredelitvijo ciljev.

Stran med drugim nudi poročila drugega delovnega sklopa načrtovalnih tematskih omizij s seznamom predlaganih aktivnosti in poročilom srečanja na obalnem območju kraja.

new

Naslednji korak predvideva izdelavo preglednic za opredeljene aktivnosti, pred zadnjim delovnim srečanjem tematskih omizij, ki je predvideno za januar ali februar leta 2010, in zaključkom postopka spomladi 2010.

space

.

.

.

.