.

KRAS NATURA 2000

JE MREŽE NATURA 2000
SE PROJEKT “NAČRT RAVNANJA”
HABITATNI TIPI
RASTLINSKE VRSTE
ŽIVALSKE VRSTE
KDO SMO
SODELOVANJE

.

.

.

vrnete na domačo stran
dostop do zasebnih

italiano

.

.

KRAJI

Območje tržaškega in goriškega Krasa je bilo določeno za območje ekološke mreže Natura 2000, v skladu z direktivama o habitatih in o pticah v različnih naslednjih fazah. Zdajšnji OPS je bil določen z odlokom deželnega odbora št. 228, z leta 2006, medtem ko je bil obseg POV opredeljen z odlokom deželnega odbora št. 217, z leta 2007.

spaceinf

carta SIC-ZPS

space

Značilnosti območja

Območje OPS tržaški in goriški Kras/ POV kraška območja Julijske krajine spada v tržaško in goriško pokrajino in zadeva naslednje občine: Doberdob, Tržič, Foljan-Sredipolje, Ronke, Zagraj, Devin-Nabrežina, Repentabor, Zgonik, Dolina in Trst. Območje meji na severu z Republiko Slovenijo.
Območje SIC/ZPS, kot se je oblikovalo skozi naslednje spremembe, zajema v svoji notranjosti vse varstva in ohranjanja vredne tipologije: kraške gmajne, mokrišča (kraška jezera, kali), pečine, melišča, jame, deleži submediteranske vegetacije izven svojega območja, apnenčaste stene, vodotoki (izliv reke Timave in potok Glinščica), slanoljubno območje pri Moščenicah.
Kras je stičišče med Sredozemljem, Alpami in Balkanom, zaradi tega je značilno izredno bogastvo rastlinskih in živalskih vrst, če upoštevamo le odnosne skupnostne direktive za mrežo Natura 2000, naj omenimo naslednje:
- 23 habitatnih tipov v interesu Skupnosti, od teh je pet prednostnih (priloga I k direktivi o habitatih);
- skupaj okoli 200 vrst ptic, med temi jih je 72 vrst z najvišjo stopnjo varstva po direktivi o pticah (priloga I);
- 27 živalskih vrst, pomembnih za Skupnost, med temi štiri »prednostne« (prilogi II in IV k direktivi o habitatih);
- šest rastlinskih vrst, pomembnih za Skupnost, med temi so endemične vrste, to so vrste, ki rastejo samo tukaj in nikjer drugje na svetu (prilogi II in IV k direktivi o habitatih).

space

.

.

.

NATURA 2000

.

.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

.